Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL wraz z opisem i techniką operacyjną

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego polega na zastąpieniu uszkodzonej tkanki więzadła ścięgnem pobranym od pacjenta (autograft) lub od dawcy (allograft). Cała procedura jest wykonywana artroskopowo. Podczas artroskopii wykonywane są kanały kostne w kości piszczelowej i udowej pozwalające na umocowanie w nich przygotowanego ze ścięgna przeszczepu.

Możliwości technicznych przygotowania kanałów kostnych jest wiele. Tu skoncentrujemy się tylko na przykładowej i polecanej metodzie All-inside, czyli wszystko w środku. Jest ona całkowicie artroskopowa, minimalnie inwazyjna i pozwala uniknąć rozległego wiercenia kanałów kostnych. Zmniejsza to uraz operacyjny, pooperacyjne odczuwanie bólu, pozwala uzyskać lepsze wyniki leczenia oraz skraca okres rehabilitacji.

Rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego wykonuje się w przypadku braku wskazań do wykonania procedury reinsercji więzadła krzyżowego przedniego. Z reguły są to sytuacje, gdy uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego rozpoznano zbyt późno, czyli po trzech miesiącach od urazu oraz u pacjentów, których typ uszkodzenia nie nadaje się do reinsercji więzadła krzyżowego (naprawy ACL). Wyjątkiem jest sytuacja, w której doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego przed trzema miesiącami, ale nie uległo ono zanikowi. Dzieje się tak w przypadku przyrośnięcia więzadła krzyżowego przedniego do więzadła krzyżowego tylnego. Szerzej o diagnostyce i kwalifikacji do zabiegu reinsercji ACL.

Operacja rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wykonywana jest w znieczuleniu podpajęczynówkowym (od pasa w dół). Po znieczuleniu kończyna jest całkowicie niebolesna. Cały zabieg rekonstrukcji jest bezkrwawy, ponieważ na udo zakładana jest opaska napompowana pod ciśnieniem, tak jak mankiet do mierzenia ciśnienia. Po wykonaniu całej procedury na rany (sztuk. 4 o długości około 0,5 cm) zakładane są pojedyncze szwy, a kończyna zabezpieczana jałowym opatrunkiem. Po operacji staw kolanowy zabezpieczany jest ortezą z regulowanym kątem zgięcia. Poruszanie jest możliwe po ustąpieniu znieczulenia, a rehabilitacja wskazana jest już od pierwszego dnia po operacji.

Zalety metody TIGHTROPE® ATTACHABLE BUTTON SYSTEM:

  1. Pewne i mocne zamocowanie przeszczepu do kości, o lepszej charakterystyce niż z użyciem śruby interferencyjnej.
  2. Całkowity kontakt kości z przeszczepem umożliwiający gojenie i wrastanie przeszczepu na całej długości.
  3. Możliwość ponownego napięcia przeszczepu po kilkukrotnej próbie ruchu w stawie kolanowym po pierwotnym umocowaniu (tzw. dostrojenie).
  4. Różne rozmiary buttonów ABS umożliwiają rekonstrukcję tą techniką również w przypadku operacji rewizyjnych z wcześniejszym całkowitym przewierceniem kanałów.

Pobranie przeszczepu

  1. Z reguły do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wystarczy ścięgno mięśnia półścięgnistego (łac. musculus semitendinosus). Złożone na czworo osiąga wystarczającą grubość i wytrzymałość. Pobranie tylko jednego ścięgna pozwala zmniejszyć do minimum skutki uboczne, takie jak pooperacyjny ból i osłabienie siły mięśniowej.
  2. W niektórych sposobach rekonstrukcji wymagane jest pobranie dwóch ścięgien (tj. mięśnia półścięgnistego i mięśnia smukłego). Ma to miejsce np. w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą dwupęczkową lub jednopęczkową anatomiczną z użyciem piszczelowej śruby interferencyjnej.
  3. Pobrane ścięgna odbudowują się na bazie zjawiska “jaszczurzego ogona” dając niewielki dolegliwości związanych z pobraniem.
  4. Ścięgno po wypreparowaniu pobiera się za pomocą specjalnej pętli z niewielkiego nacięcia (1,5 cm) na przednio-przyśrodkowej powierzchni piszczeli poniżej stawu kolanowego.

Technika operacyjna

Krok 1

Lokalizacja kanału piszczelowego

Krok 2

Utworzenie kanału piszczelowego oraz udowego z użyciem narzędzia Short FlipCutter (tylko od strony stawu bez całkowitego przewiercania kości)

Krok 3

Przeciąganie nici prowadzących przeszczep przez odpowiednie kanały

Krok 4

Umieszczenie przeszczepu we wcześniej przygotowanych kanałach kostnych kości udowej

Krok 5

Umieszczenie przeszczepu we wcześniej przygotowanych kanałach kostnych kości piszczelowej

Krok 6

Zainstalowanie guzika ABS Button

Krok 7

Napięcie przeszczepu do oczekiwanej sztywności

Krok 8

Zawiązanie dodatkowych węzłów zabezpieczających

Zobacz na YouTube jak przebiega operacja

Przewiń na górę