Reinsercja więzadła krzyżowego przedniego ACL metodą Internal Brace™ opis + technika operacyjna

Naprawa więzadła krzyżowego przedniego ACL metodą Internal Brace™, to nowoczesne leczenie operacyjne, które pozwala zachować zerwane więzadło bez przeszczepu (jak przy rekonstrukcji ACL)!

Proponowana przez amerykańską firmę Arthrex technika przyszywania oderwanego więzadła krzyżowego przedniego, jest z powodzeniem stosowana u wybranych pacjentów. Nie wymaga ona wycinania uszkodzonego więzadła, pobierania przeszczepów własnych ścięgien lub innych tkanek dawcy. Polega na przyszyciu zerwanego więzadła do miejsca, z którego zostało oderwane. Do czasu wygojenia więzadło zabezpieczane jest wewnętrzną ortezą (taśma Internal Brace™) – stąd nazwa metody. Pozwala ona uzyskać, zaraz po operacji, dużą wytrzymałość naprawionego więzadła, umożliwiając szybką rehabilitację. Niewielki rozmiar zabiegu, nieporównywalny do klasycznej rekonstrukcji, jest dodatkowym atutem tej nowoczesnej metody.

Naprawa więzadła krzyżowego przedniego jest możliwa głównie w przypadku świeżych urazów. Dotyczy to sytuacji, w których doszło do tzw. awulsji, czyli oderwania więzadła od kości wewnątrz stawu kolanowego. Uszkodzenie musi dotyczyć przyczepu udowego (bliższego). W tej sytuacji nie jest wymagany przeszczep więzadła, a wykonywana jest jego reinsercja, czyli przyszycie. Ze względu na duże siły działające na więzadło, jest ono dodatkowo zabezpieczane taśmą o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

Przyszycie zerwanego więzadła do miejsca jego anatomicznego przyczepu jest wykonywane w sposób artroskopowy. Ta nowoczesna procedura operacyjna jest możliwa dzięki nowoczesnym biomateriałom, które umożliwiają bezpieczne i wytrzymałe zszycie więzadła krzyżowego przedniego i zabezpieczają jego wygojenie.

Pacjenci którzy mogą skorzystać z metody Internal Brace™

Do metody ACL Internal Brace™ kwalifikują się osoby, których uszkodzenie dotyczy odcinka bliższego więzadła krzyżowego przedniego (typ I). Więzadło krzyżowe przednie dodatkowo charakteryzować się musi doskonałą jakością tkanki oraz wystarczającą długością, by móc zbliżyć oderwany koniec do miejsca jego naturalnego przyczepu. Takie warunki występują zazwyczaj w pierwszych trzech miesiącach po urazie. Zdarzają się również w przypadku uszkodzeń przewlekłych, gdy więzadło krzyżowe przednie przyrasta do więzadła krzyżowego tylnego (fenomen Witecka).

Wstępna kwalifikacja do metody Internal Brace™

Wstępną kwalifikację przeprowadza się na podstawie badania rezonansu magnetycznego (MRI) oraz badania klinicznego. Badanie MRI jest złotym standardem w diagnostyce uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego, jednak ocena typu i miejsca jego uszkodzenia wymaga od radiologa opisującego badanie dużego doświadczenia. Przede wszystkim musi mieć on świadomość czego szukać na obrazach i co jest ważne dla pacjentów, którzy mogą kwalifikować się do naprawy więzadła krzyżowego przedniego. Dlatego warto zaznaczyć na skierowaniu do pracowni MRI, prośbę o ocenę miejsca uszkodzenia więzadła krzyżowego (TYP I). Elementem kwalifikującym do leczenia operacyjnego jest również badanie kliniczne wykonywane przez ortopedę. Składa się ono z szeregu testów określających stan i stabilność stawu kolanowego.

Rehabilitacja

Prawidłowo przeprowadzona naprawa więzadła krzyżowego przedniego jest wystarczająco wytrzymała, aby umożliwić wczesne ćwiczenia zakresu ruchu z częściowym obciążeniem w ortezie. Ze względów bezpieczeństwa dla naprawionego więzadła zaleca się zabezpieczanie stawu kolanowego ortezą do 4-6 tygodnia po operacji. Ze względu na małoinwazyjną technikę operacyjną, którą jest artroskopia, a także brak objawów ubocznych związanych z pobraniem ścięgien, postęp rehabilitacji jest szybki, a dolegliwości bólowe, czy ograniczenie zakresu ruchu i możliwości chodzenia, zaskakująco niewielkie.

Wskazania i przeciwwskazania do szycia więzadła krzyżowego przedniego metodą Internal Brace™

Wskazania

Przeciwskazania absolutne

Zalety i wady reinsercji ACL metodą Internal Brace™

Zalety

Wady

Technika operacyjna Internal Brace™ ACL

Zabieg wykonywany jest w technice artroskopowej. Jest to małoinwazyjny sposób operacji endoskopowej polegający na wprowadzeniu do stawu kamery i narzędzi średnicy około 4mm. Pozostawia więc tylko niewielkie ślady na skórze. Uszkodzone więzadło obszyte zostaje specjalną nicią i przymocowane do miejsca, z którego zostało oderwane. Dodatkowo przez 3,5mm kanały w kości udowej i piszczelowej zostaje wprowadzona taśma Internal Brace™ zabezpieczająca więzadło, zakotwiczona w kości na dwóch jej końcach. Niekiedy uszkodzona zostaje tylko część więzadła krzyżowego przedniego (pęczek tylno-boczny lub przednio-przyśrodkowy). Wówczas naprawy wymaga jedynie uszkodzony fragment, podczas gdy zdrowy pozostaje nietknięty. W rzadkich przypadkach można łączyć technikę reinsercji i rekonstrukcji, naprawiając jeden z pęczków, a rekonstruując drugi.

Technika operacyjna

Krok 1

Przygotowanie artroskopowych dojść operacyjnych z użyciem specjalnych kaniuli, żeby zapewnić sprawną operację

Krok 2

Przewiercenie kości piszczelowej z użyciem 4.5mm wiertła

Krok 3

Nawleczenie urządzenia Fiber Stick na więzadło krzyżowe przednie w jego piszczelowej części

Krok 4

Przeszycie tkanki więzadła krzyżowego przedniego z użyciem specjalnego narzędzia Scorpion i nowoczesnej nici FiberSnare

Krok 5

Wyciągnięcie obu nici ze stawu kolanowego

Krok 6

Nakłucie miejsca przyczepu więzadła krzyżowego przedniego do kości udowej, aby umożliwić wypływ komórek macierzystych szpiku kostnego, wspomagającego gojenie tkanek

Krok 7

Przewiercenie kości udowej dokładnie w miejscu oderwania od niej więzadła krzyżowego przedniego

Krok 8

Przeprowadzenie obu nici przez kość udową

Krok 9

Za pomocą wcześniej przewleczonych nici wciąga się konstrukt złożony z TightRope RT oraz FiberTape (będą one stanowić wzmocnienie dla naprawionego więzadła), który zostanie zaczepiony o kość udową.

Krok 10

Przygotowanie loży do zamocowania taśmy FiberTape do kości piszczelowej oraz implantacja za pomocą śruby 4.75mm SwiveLock

Krok 11

Zamocowanie przyszytego więzadła krzyżowego przedniego do części udowej TightRope RT

Przewiń na górę
Logo centrum STOPY w zamościu

ZAPRASZAMY

NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PODOLOGICZNĄ

DIAGNOSTYKA I OCENA CHORÓB STÓP

Odciski

Pękające pięty

Wrastające paznokcie

Bolą Cię stopy

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub w naszej rejestracji na miejscu