Rehabilitacja

Świadczymy usługi rehabilitacji  z zakresu terapii manualnej, manualnego drenażu limfatycznego , masażu leczniczego , diagnostyki postawy ciała oraz balance taping therapy .  Świadczymy również usługi  indywidualnej terapii w schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych, wadach postawy, dolegliwościach bólowych kręgosłupa i stawów oraz obrzękach limfatycznych o różnej etiologii. 

Zabieg umawiany jest na określony dzień i godzinę.

Rejestracja: osobiście w rejestracji Przychodni STOPY w Zamościu, ul. Św. Piątka 37 lub telefoniczne pod nr. tel. 84 677 20 00, 533 261 609.

W naszej terapii wykorzystujemy metody:

 • PNF
 • Medical Taping Concept / Balance Taping Therapy,
 • Funkcjonalna terapia manualna wg Mulligana,
 • Punkty spustowe i maksymalnie bolesne,
 • Manualna Medycyna Mięsniowo Szkieletowa wg Lewita
 • Koncepcja Anatomy Trains wg Toma Myers`a
 • Leczniczy Masaż Tensegracyjny, Funkcyjny, Poprzeczny,
 • Manualny Drenaż Limfatyczny.

Nasi Terapeuci

mgr Piotr Żerebiec

Dyplomowany Terapeuta Manualny  – Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej i studiów podyplomowych z odnowy biologicznej na AWF w Gdańsku. Od ponad 20 lat nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu. Państwowy egzaminator z zakresu masażu. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w stowarzyszeniu ,,Zamojskie Amazonki” oraz przychodni ,,Resort-Med” w Zamościu. Odbył liczne szkolenia i staże m inn. Klinika Masażu Medycznego (szpital oo. Bonifratrów we Wrocławiu), Centrum Onkologii w Warszawie. Prowadzący szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów z zakresu masażu tensegracyjnego, kosmetycznego i kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Aktywny uczestnik wielu szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych.

mgr Andrzej Czapłygin

Dyplomowany Terapeuta Manualny  – Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu. Akredytowany przez KBTMA instruktor metody Balance Taping Therapy. Nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu. Państwowy egzaminator z zakresu masażu. Prowadzący szkolenia z zakresu plastrowania elastycznego BTT i terapii manualnej. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Zakładzie i Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu oraz Zakładzie Rehabilitacji NZOZ ,,Ortopedia Zamojska”. Aktywny uczestnik wielu szkoleń i konferencji.Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w stowarzyszeniu ,,Zamojskie Amazonki” oraz przychodni ,,Resort-Med” w Zamościu. Odbył liczne szkolenia i staże m inn. Klinika Masażu Medycznego (szpital oo. Bonifratrów we Wrocławiu), Centrum Onkologii w Warszawie. Prowadzący szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów z zakresu masażu tensegracyjnego, kosmetycznego i kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Aktywny uczestnik wielu szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych.

dr n. med. Agnieszka Łukasik-Łagowiec

Fizjoterapeuta, adiunkt

fizjoterapeuta wykonuje zabieg

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, specjalność Fizjoterapia na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (uzupełniające studia magisterskie 2005-2007) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (studia licencjackie 2002-2005).

Profil konsultacji:

 • diagnostyka i terapia zaburzeń narządu ruchu
 • diagnostyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa
 • terapia pourazowa/pooperacyjn
 • porady w zakresie rehabilitacji kardiologicznej

Informacje dla pacjentów o rehabilitacji

Umawiany jest na określony dzień i godzinę.

Rejestracja: osobiście w rejestracji Przychodni STOPY w Zamościu, ul. Św. Piątka 35

lub telefoniczne pod nr. tel. 84 677 20 00

 • wyniki badań obrazowych – rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, wynik badania gęstości kości, itp.,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków,
 • dokumentację z dotychczasowego leczenia: karty informacyjne – ze szpitala, sanatorium, poradni specjalistycznych, itp.,
 • wyniki badań laboratoryjnych – morfologia, OB, itp.,
 • dokumentację z przebiegu dotychczasowego leczenia rehabilitacyjnego.

Pierwszy zabieg zazwyczaj jest dłuższy od kolejnych i trwa od 50-70 min., pozostałe 40-60 min.

 • wywiad chorobowy i analiza dokumentacji medycznej,
 • wykonanie niezbędnych testów oraz ocena funkcjonalna i manualna,
 • wykonanie terapii przy zastosowaniu metod fizjoterapeutycznych: kinezyterapii, fizykoterapii i terapii manualnej,
 • dobór autoterapii (samoleczenia),
 • ćwiczenia lecznicze (od 1 do 3 ćwiczeń), ewentualne automasaż oraz instruktaż w zakresie ich poprawnego wykonania,
 • poinformowanie o możliwych reakcjach pozabiegowych.

Badanie i terapia ma charakter globalny (a nie tylko miejscowy – w miejscu odczuwanych dolegliwości), więc podczas zabiegów pacjent zwykle pozostaje tylko w bieliźnie osobistej.

Kolejne zabiegi umawiane są każdorazowo po odbytej wizycie.

 • kontrola efektu terapeutycznego poprzedniego zabiegu,
 • kontrola poprawności wykonywania autoterapii,
 • fizjoterapeutyczna ocena funkcjonalna i manualna,
 • wykonanie potrzebnych technik terapeutycznych,
 • dobór autoterapii i nauka jej poprawnego wykonywania,
 • w razie potrzeby umówienie kolejnej wizyty lub wizyty kontrolnej po zakończeniu terapii.

Z reguły pierwsze zabiegi odbywają się 2 razy w tygodniu, następnie częstotliwość zabiegów zmniejsza się z reguły do 1 w tygodniu.

Zwykle efekty są widoczne po pierwszym zabiegu ale czasami pacjent musi skorzystać z kilku zabiegów, by uzyskać efekt terapeutyczny.

Osoby nieletnie i/lub niemogące stanowić o sobie, każdorazowo na zabieg przychodzą z opiekunem, który jest obecny podczas każdego zabiegu.

Przewiń na górę