Protezy

protezy

Przygotowanie do rozmowy z protetykiem

Pani z protezą nogi

Nie ma dwóch takich samych pacjentów i do każdego podchodzimy bardzo indywidualnie. Informacje, które zbieramy podczas konsultacji – długość i kształt kikuta, waga, aktywność, zainteresowania, teren w jakim mieszkasz pozwolą na stworzenie kompletnego obrazu przyszłego zaopatrzenia. Są to jedne z najważniejszych informacji.

Należy pamiętać, że proteza staje się nieodłącznym elementem Twojego życia, a co za tym idzie naprawdę warto zastanowić się jak chciałabyś/chciałbyś aby to życie wyglądało. Wykorzystamy najlepiej jak tylko potrafimy swoją wiedzę i umiejętności, aby zbudować dla Ciebie możliwie najlepszą protezę. Mówiąc nam czego oczekujesz pomożesz nam w pracy.

Jeśli masz jakieś marzenia, hobby, zawód, który chcesz wykonywać nie rezygnuj z nich, jeśli wcześniej nie podejmiesz próby ich realizacji. Tego że będziesz funkcjonować w protezie nie da się zmienić, ale na pewno da się Twoją protezę tak zbudować, aby pomogła Ci w realizacji Twoich planów. Jeśli powiesz nam czego oczekujesz od swojego zaopatrzenia doradzimy Ci optymalny wybór komponentów z których zbudujemy Twoje zaopatrzenie. Jeśli masz już doświadczenie jako użytkownik protezy zastanów się z czego jesteś zadowolony a co Ci w niej przeszkadzało – wykorzystamy te informacje by Twoja proteza była jeszcze bardziej funkcjonalna.

Przygotowanie do oprotezowania

Usprawnianie oraz przygotowanie do zaprotezowania jest bardzo ważne – wszelkich informacji oraz instruktażu udzieli: fizjoterapeuta lub rehabilitant, pielęgniarka środowiskowa bądź przeszkolony personel w Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej

Usprawnianie chorych po amputacji ma na celu przygotowanie ich do jak najbardziej ekonomicznego, funkcjonalnego i estetycznego posługiwania się protezą. Przy amputacjach wskazane jest jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji. Zaraz po amputacji powinno rozpocząć się ćwiczenia oddechowe i krążeniowe, aby zapobiec ewentualną niewydolnością organizmu związaną z długotrwałym unieruchomieniem pacjenta.

chlopiec_proteza

Wczesne usprawnianie

 • ćwiczenia oddechowe
 • siadanie do posiłków
 • kontrolowany stopniowo wysiłek
 • uformowanie poprzez odpowiednie bandażowanie, ustabilizowanie objętości kikuta
 • higiena i hartowanie kikuta
 • ćwiczenia zapobiegające powstaniu przykurczy mięśniowych, które utrudniają zaprotezowanie oraz chodzenie (kończyny dolne)
 • wzmocnienie siły mięśniowej
 • utrzymanie pełnej ruchomości w stawach
 • utrzymanie siły mięśniowej
 • w przypadku amputacji kończyny dolnej należy trenować nie tylko mięśnie kikuta, co ułatwi poruszanie kończyną w protezie, ale także zdrowa kończynę, która przejmie cały ciężar organizmu
 • dbałość o właściwą postawę

Dofinansowanie

NFZ

Zlecenie na wykonanie zaopatrzenia ortopedycznego należy pobrać u lekarza specjalisty, pod opieką którego znajduje się pacjent. Lekarz, na zleceniu zamieszcza specjalny kod określający rodzaj zalecanego zaopatrzenia ortopedycznego oraz limit cenowy (czyli maksymalną kwotę dofinansowania NFZ). Aby zlecenie było „pełnowartościowe” należy je potwierdzić w odpowiedniej delegaturze NFZ.
Tak przygotowany dokument upoważnia pacjenta do przedłożenia go w zakładzie ortopedycznym.

Do zaopatrzenia MOPS, PCPR, PEFRON

Posiadając zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne z NFZ, pacjent ma prawo ubiegania się o refundację ze środków PFRON. Dofinansowanie to jest obliczane procentowo a za podstawę bierze się kwotę przyznaną przez NFZ.
O szczegóły dotyczące ubiegania się o dofinansowanie oraz kryteria jakie należy spełnić proszę pytać w najbliższym oddziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej (podczas wizyty u nas przygotujemy komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania).

Do zaopatrzenia przez fundację

Aby uzyskać tą formę dofinansowania należy w wybranej fundacji przedłożyć kosztorys wykonywanego zaopatrzenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Wszystkie niezbędne dokumenty pacjent uzyskuje po indywidualnej konsultacji w Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej

Do zaopatrzenia z programu Aktywny Samorząd

W ramach tego programu pacjenci wymagający zaopatrzenia protetycznego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Program ten stworzony jest przede wszystkim dla osób aktywnych zawodowo oraz uczących się, w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat.
Maksymalna kwota dofinansowania przy amputacji w obrębie:

 

 • ręki – 9.000 zł
 • przedramienia – 20.000 zł
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł
 • podudzia – 14.000 zł
 • uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

Etapy wykonania indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego

 1. Konsultacja, ustalenie rodzaju zaopatrzenia oraz wycena
 2. Pobranie miary gipsowej
 3. Przymiarka zaopatrzenia
 4. Odbiór wykonanego zaopatrzenia
 5. Wizyty kontrolne – ilość uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjenta
 1. Konsultacja, ustalenie rodzaju zaopatrzenia oraz wycena
 2. Pobranie miary gipsowej
 3. Przymiarka zaopatrzenia
 4. Odbiór wykonanego zaopatrzenia
 5. Wizyty kontrolne – ilość uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjenta
Przewiń na górę