Operacje w Centrum Stopy w Zamościu

W  Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej Stopy w Zamościu wykonywane są operacje  endoskopowe. Nasze Centrum posiada nowoczesny szpital jednego dnia.   Operacje są wykonywane przez lekarzy specjalistów. Rodzinny pacjentów mają możliwość skorzystania z pokojów hotelowych w naszej przychodni. 

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL opis + technika operacyjna

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego polega na zastąpieniu uszkodzonej tkanki więzadła ścięgnem pobranym od pacjenta (autograft) lub od dawcy (allograft). Cała procedura jest wykonywana artroskopowo. Podczas artroskopii wykonywane są kanały kostne w kości piszczelowej i udowej pozwalające na umocowanie w nich przygotowanego ze ścięgna przeszczepu.

Reinsercja więzadła krzyżowego przedniego ACL metodą Internal Brace™ opis + technika operacyjna

Reinsercja więzadła krzyżowego zdjęcie operacji

Naprawa więzadła krzyżowego przedniego ACL metodą Internal Brace™, to nowoczesne leczenie operacyjne, które pozwala zachować zerwane więzadło bez przeszczepu (jak przy rekonstrukcji ACL)!Proponowana przez amerykańską firmę Arthrex technika przyszywania oderwanego więzadła krzyżowego przedniego, jest z powodzeniem stosowana u wybranych pacjentów. Nie wymaga ona wycinania uszkodzonego więzadła, pobierania przeszczepów własnych ścięgien lub innych tkanek dawcy.

 

Reinsercja ACL metodą Internal Brace™ czy rekonstrukcja ACL?

Standardowym leczeniem uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego jest rekonstrukcja ACL z użyciem przeszczepów. Polega ona na usunięciu własnego, uszkodzonego więzadła i zastąpieniu go przeszczepem ścięgien, bez próby naprawy zerwanego więzadła. Dzieje się tak pomimo faktu, że w większości przypadków uszkodzona tkanka ma potencjał do wygojenia się, zwłaszcza jeżeli leczenie operacyjne (reinsercja ACL) zostanie przeprowadzone w przeciągu sześciu tygodni od urazu.

Artroskopia kolana

Zdjęcie przestawia ból w kolanie

Artroskopia jest procedurą operacyjną wykonywaną przez lekarza ortopedę, aby uzyskać widok wnętrza stawu, zdiagnozować, a także wyleczyć problem wewnątrzstawowy. Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza “zajrzeć do stawu”. Podczas zabiegu artroskopowego ortopeda wykonuje małe nacięcia na skórze pacjenta, a następnie przez te nacięcia wprowadza do stawu narzędzia o grubości mniejszej niż ołówek. 

Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL)

Ból w kolanie

Rekonstrukcja troczków rzepki to technika operacyjna stosowana w przypadku niestabilności rzepki, nawrotowego lub nawykowego zwichnięcia rzepki oraz w niektórych sytuacjach nieprawidłowego ustawienia rzepki. Sytuacje te mogą być związane z wadami wrodzonymi stawu kolanowego lub wynikać w przebytego urazu. W wyniku niewydolności troczka rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) dochodzi do epizodów niestabilności, podwichnięć lub zwichnięć rzepki.

Augmentacja więzadła poboczengo piszczelowego MCL metodą Internal Brace™ opis + technika operacyjna

Augmentacja, czyli wzmocnienie, to pierwotna naprawa uszkodzonego więzadła pobocznego piszczelowego. Wykonuje się ją przezskórną, małoinwazyjną techniką za pomocą 2mm taśmy FiberTape®, która łączy oba końcowe przyczepy uszkodzonego więzadła pobocznego za pomocą kotwic SwiveLock®. Leczenie to wzmacnia uszkodzone więzadło poboczne, pozwalając na jego prawidłowe wygojenie.

Szycie łąkotki (All-Inside Arthrex Meniscal Cinch) opis + technika operacyjna

Zdjęcie przedstawia łękotkę

Nowoczesne leczenie łąkotek streszcza się dziś w doktrynie “save the meniscus”, czyli dążenia do uratowania jak największej części uszkodzonej łąkotki. Dzięki nowym technologiom medycznym możemy zaproponować pacjentom po urazach leczenie naprawcze (szycie, komórki macierzyste, techniki opłaszczania itd.). Leczenie to pozwala odtworzyć warunki zbliżone do prawidłowej anatomii zamiast usuwać uszkodzone części łąkotki.

Rekonstrukcja chrząstki stawowej BioMatrix™ opis + technika operacyjna

chrząstka stawowa

Rekonstrukcja chrząstki stawowej BioMatrix™ Cartilage Repair to technika operacyjna stosowana w przypadku jałowej oddzielającej martwicy kostno-chrzęstnej (czytaj tutaj). Zaproponowana przez amerykańską firmę Arthrex, biomatryca pozwala na zastąpienie chorej tkanki specjalnym rusztowaniem. Przy udziale komórek macierzystych szpiku kostnego przekształca się ona we własną tkankę chrzęstną pacjenta oraz leżącą pod nią kość. Jest ona biokompatybilna oraz biowchłanialna co oznacza, że rusztowanie całkowicie przekształca się w kość i chrząstkę ubytku OCD. Innymi słowy tworzy strukturę podpierającą dla komórek macierzystych umożliwiającą regenerację chrząstki i kości podchrzęstnej.

Rekonstrukcja chrząstki stawowej (Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis, AMIC®, Chondro-Gide®)

Jest to innowacyjna, biotechnologiczna metoda rekonstrukcji chrząstki stawowej opracowana przez szwajcarską firmę Geistlich Pharma AG. Dedykowana jest ona do ubytków chrząstki stawowej o rozmiarach od 2 cm2 do 8 cm2. Zabieg rekonstrukcji chrząstki stawowej jest zabiegiem jednoetapowym: przy mniejszych ubytkach może być wykonany artroskopowo, a przy ubytkach większych metodą otwartą (tzw. artrotomią). Metoda ta łączy w sobie technikę mikrozłamań, która jest podstawową techniką leczenia uszkodzeń chrząstki z zastosowaniem macierzy kolagenowej Chondro-Gide®. Zabieg ten może być wykonany w czasie leczenia artroskopowego innych dolegliwości stawu kolanowego.

Przewiń na górę