Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej STOPY w Zamościu

Dotacje UE

loga funduszy Unii Europejskiej

Projekt RPLU.03.07.00-06-0095/19 Podniesienie konkurencyjności firmy STOPY poprzez wdrożenie innowacyjnych usług endoskopii kręgosłupa i artroskopii został zrealizowany z środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020 Nr konkursu RPLU.03.07.00-IP.01-06-00/18.

Całkowita wartość projektu: 1 486 246,04 zł

Kwota dofinansowania: 949 670,72 zł

Godziny otwarcia przychodni

Logo centrum STOPY w zamościu

Nasze usługi

Rehabilitacja funkcjonalna

System diagnozowania, leczenia, rehabilitacji i treningu, stworzony w oparciu o obserwacje ruchów i analizę sylwetki pacjenta. Stoi ona w opozycji do tradycyjnej rehabilitacji polegającej na serii ćwiczeń i zabiegów. Jej głównym celem jest stymulacja procesów samoleczenia organizmu, opierająca się na zdarzeniach biologicznych zachodzących w ustroju człowieka.

Proteza nawet w ciągu jednego dnia

W zakładzie protetyki w Zamościu możemy zaopatrzyć pacjenta w protezę nawet w ciągu jednego dnia

Spełniający najwyższe standardy gabinet diagnostyczny

Pozwala na przeprowadzenie precyzyjnych badań komputerowych stóp (pomiarów nacisków na podeszwowej stronie stopy) a następnie na podstawie wyników tych badań zaprojektowanie i wykonanie wkładek ortopedycznych dopasowanych indywidualnie dla każdego pacjenta

Dla nas najważniejsi są nasi Pacjenci

Zapewniamy profesjonalne usługi w których zawsze najważniejszy jest nasz pacjent.

Zakład protetyki ortopedycznej

Zapewniamy kompleksową obsługę od momentu amputacji (opieka psychologiczna, rehabilitacja, pielęgnacja kikuta, przygotowanie kikuta do oprotezowania) aż po ostateczne wykonanie protezy (nauka chodzenia w protezie na przemian z rehabilitacją).

Zajmujemy się Podologią

Dynamicznie rozwijającą się nauką o chorobach, deformacjach oraz dysfunkcjach stóp.

Sala zabiegowo-operacyjną

W której wykonywane są zabiegi i operacje z dziedziny: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Wykwalifikowany personel medyczny

Posiadamy zespół najlepszych fachowców, lekarzy specjalistów i techników

Nasze Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej STOPY

loga funduszy Unii Europejskiej

Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej - oferty

Roboty budowlane mające na celu utworzenie SZPITALA JEDNEGO DNIA, w budynku przy ul. Świętego Piątka 37 w Zamościu

W nawiązaniu do złożonego Wniosku o dofinansowanie, w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOPY
Zbigniew Majczak
ul. Świętego Piątka 37
22-400 Zamość
zachęcam do zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty na
“Roboty budowlane mające na celu utworzenie SZPITALA JEDNEGO DNIA, w
budynku przy ul. Świętego Piątka 37 w Zamościu”

Dostawa urządzeń medycznych do wyposażenia Szpitala Jednego Dnia

W nawiązaniu do złożonego Wniosku o dofinansowanie, w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOPY
Zbigniew Majczak
ul. Świętego Piątka 37
22-400 Zamość
zachęcam do zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty na
“Dostawę urządzeń medycznych do wyposażenia Szpitala Jednego Dnia”

Przewiń na górę
Logo centrum STOPY w zamościu

ZAPRASZAMY

NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PODOLOGICZNĄ

DIAGNOSTYKA I OCENA CHORÓB STÓP

Odciski

Pękające pięty

Wrastające paznokcie

Bolą Cię stopy

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub w naszej rejestracji na miejscu