Rehabilitacja

Zabieg umawiany jest na określony dzień i godzinę.

Rejestracja: osobiście w rejestracji Przychodni STOPY w Zamościu, ul. Św. Piątka 35 lub telefoniczne pod nr. tel. 84 677 20 00, 533 261 609.

 

Przyjmują:

 • Piotr Żerebiec
 • Andrzej Czapłygin
 • Agnieszka Łukasik-Łagowiec
 • Magdalena Kulik

Zakres zabiegów wykonywanych w gabinecie:

 • terapia manualna,
 • manualny drenaż limfatyczny,
 • masaż leczniczy,
 • diagnostyka postawy ciała,
 • kinesiology taping / balance taping therapy.

Indywidualna terapia w schorzeniach:

 • ortopedycznych,
 • neurologicznych,
 • wadach postawy,
 • dolegliwościach bólowych kręgosłupa i stawów,
 • obrzękach limfatycznych o różnej etiologii.

W terapii wykorzystywane są metody:

 • PNF,
 • Medical Taping Concept / Balance Taping Therapy,
 • Funkcjonalna terapia manualna wg Mulligana,
 • Punkty spustowe i maksymalnie bolesne,
 • Manualna Medycyna Mięsniowo Szkieletowa wg Lewita
 • Koncepcja Anatomy Trains wg Toma Myers`a
 • Leczniczy Masaż Tensegracyjny, Funkcyjny, Poprzeczny,
 • Manualny Drenaż Limfatyczny.

 

CZYM JEST REHABILITACJA FUNKCJONALNA?

Rehabilitacja funkcjonalna zmierza do przywrócenia prawidłowych wzorców ruchowych. Opiera się w swoich założeniach na koncepcji ,,integracji strukturalnej” oddziałując zarówno na strukturę jak i jej funkcję.

Wzorzec strukturalny każdej osoby jest niepowtarzalny i stanowi wyraz wielu zmiennych, które tworzą kształt struktur każdego z nas (stąd potrzeba diagnozy i pracy bardzo indywidualnej , właściwej wyłącznie dla danej osoby).

Ta specyfika podejścia i postrzegania pacjenta w głównej mierze opiera się na koncepcji taśm mięśniowo –powięziowych, których prekursorem w stosowaniu terapeutycznym była dr Ida Rolf , wieloletnia terapeutka prezydentów Stanów Zjednoczonych.

Kontynuatorem dalszego rozwoju koncepcji jest Thomas Myers nasz nauczyciel i niekwestionowany autorytet jednej z najszybciej rozwijających się na świecie metod terapii manualnej. Myers na podstawie badań, stworzył kompletną mapę połączeń mięśniowo – powięziowych, których analiza pozwala lepiej zrozumieć w jaki sposób porusza się i funkcjonuje ludzkie ciało.

Mięśnie tworzą sieć połączeń o charakterze tensegracyjnym, pozwalającą naszemu ciału być stabilnym i zdolnym do wszechstronnego ruchu. Koncepcja Anatomy Trains (taśm anatomicznych) oparta jest o bardzo szczegółową anatomię mięśniowo – powięziową i jest niezwykle pomocna w prowadzeniu procesu terapeutycznego.

Logiczne (anatomiczne) wytłumaczenie zasad
i efektywność terapii w opinii wielu pacjentów jak również ośrodków badawczych do których dołączył nasz ośrodek sprawia, że coraz większa liczba terapeutów swoja pracę opiera o jej założenia.

Dziedziny medycyny w których terapia może być z powodzeniem stosowana to;

 • neurologia,
 • ortopedia,
 • pulmonologia,
 • pediatria.

 

mgr Piotr Żerebiec

Dyplomowany Terapeuta Manualny
Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej i studiów podyplomowych z odnowy biologicznej na AWF w Gdańsku. Od ponad 20 lat nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu. Państwowy egzaminator z zakresu masażu. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w stowarzyszeniu ,,Zamojskie Amazonki” oraz przychodni ,,Resort-Med” w Zamościu. Odbył liczne szkolenia i staże m inn. Klinika Masażu Medycznego (szpital oo. Bonifratrów we Wrocławiu), Centrum Onkologii w Warszawie. Prowadzący szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów z zakresu masażu tensegracyjnego, kosmetycznego i kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Aktywny uczestnik wielu szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych.

więcej informacji…

 

mgr Andrzej Czapłygin

Dyplomowany Terapeuta Manualny
Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu. Akredytowany przez KBTMA instruktor metody Balance Taping Therapy. Nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu. Państwowy egzaminator z zakresu masażu. Prowadzący szkolenia z zakresu plastrowania elastycznego BTT i terapii manualnej. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Zakładzie i Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu oraz Zakładzie Rehabilitacji NZOZ ,,Ortopedia Zamojska”. Aktywny uczestnik wielu szkoleń i konferencji.

więcej informacji…

 

dr n. med. Agnieszka Łukasik-Łagowiec

Fizjoterapeuta, adiunkt

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, specjalność Fizjoterapia na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (uzupełniające studia magisterskie 2005-2007) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (studia licencjackie 2002-2005).

Profil konsultacji:
– diagnostyka i terapia zaburzeń narządu ruchu
– diagnostyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa
– terapia pourazowa/pooperacyjna
– porady w zakresie rehabilitacji kardiologicznej

więcej informacji…

mgr Magdalena Kulik

Zajęcia rehabilitacyjne i korekcyjne

więcej informacji…


1. PIERWSZY ZABIEG
2. CO NALEŻY ZABRAĆ NA PIERWSZY ZABIEG
3. CZAS TRWANIA ZABIEGU
4. CO SKŁADA SIĘ NA PIERWSZY ZABIEG
5. JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZABIEGU
6. KOLEJNY ZABIEG
7. JAK WYGLĄDAJĄ KOLEJNE ZABIEGI
8. JAKA JEST CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW
9. ILE JEST POTRZEBNYCH ZABIEGÓW
10. PACJENCI NIELETNI

 

1. PIERWSZY ZABIEG

Umawiany jest na określony dzień i godzinę.

Rejestracja: osobiście w rejestracji Przychodni STOPY w Zamościu, ul. Św. Piątka 35

lub telefoniczne pod nr. tel. 84 677 20 00

 

2. CO NALEŻY ZABRAĆ NA PIERWSZY ZABIEG

 • wyniki badań obrazowych – rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, wynik badania gęstości kości, itp.,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków,
 • dokumentację z dotychczasowego leczenia: karty informacyjne – ze szpitala, sanatorium, poradni specjalistycznych, itp.,
 • wyniki badań laboratoryjnych – morfologia, OB, itp.,
 • dokumentację z przebiegu dotychczasowego leczenia rehabilitacyjnego.

 

3. CZAS TRWANIA ZABIEGU

Pierwszy zabieg zazwyczaj jest dłuższy od kolejnych i trwa od 50-70 min., pozostałe 40-60 min.

 

4. CO SKŁADA SIĘ NA PIERWSZY ZABIEG

 • wywiad chorobowy i analiza dokumentacji medycznej;
 • wykonanie niezbędnych testów oraz ocena funkcjonalna i manualna;
 • wykonanie terapii przy zastosowaniu metod fizjoterapeutycznych: kinezyterapii, fizykoterapii i terapii manualnej;
 • dobór autoterapii (samoleczenia)
 • ćwiczenia lecznicze (od 1 do 3 ćwiczeń), ewentualne automasaż oraz instruktaż w zakresie ich poprawnego wykonania,
 • poinformowanie o możliwych reakcjach pozabiegowych.

 

5. JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZABIEGU

Badanie i terapia ma charakter globalny (a nie tylko miejscowy – w miejscu odczuwanych dolegliwości), więc podczas zabiegów pacjent zwykle pozostaje tylko w bieliźnie osobistej.

 

6. KOLEJNY ZABIEG

Kolejne zabiegi umawiane są każdorazowo po odbytej wizycie.

 

7. JAK WYGLĄDAJĄ KOLEJNE ZABIEGI

 • kontrola efektu terapeutycznego poprzedniego zabiegu,
 • kontrola poprawności wykonywania autoterapii,
 • fizjoterapeutyczna ocena funkcjonalna i manualna,
 • wykonanie potrzebnych technik terapeutycznych,
 • dobór autoterapii i nauka jej poprawnego wykonywania,
 • w razie potrzeby umówienie kolejnej wizyty lub wizyty kontrolnej po zakończeniu terapii.

 

8. JAKA JEST CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

Z reguły pierwsze zabiegi odbywają się 2 razy w tygodniu, następnie częstotliwość zabiegów zmniejsza się z reguły do 1 w tygodniu.

 

9. ILE JEST POTRZEBNYCH ZABIEGÓW

Zwykle efekty są widoczne po pierwszym zabiegu ale czasami pacjent musi skorzystać z kilku zabiegów, by uzyskać efekt terapeutyczny.

 

10. PACJENCI NIELETNI

Osoby nieletnie i/lub niemogące stanowić o sobie, każdorazowo na zabieg przychodzą z opiekunem, który jest obecny podczas każdego zabiegu.