Psychiatria

ZARZĄDZANIE KRYZYSEM PSYCHICZNYM

lek. med. Jan Feldo

Diagnoza, leczenie i psychoedukacja w zakresie:

  • Depresji
  • Nerwic
  • Choroby Afektywnej Dwubiegunowej (CHAD)
  • Schizofrenii
  • Zaburzeń lękowych
  • Zaburzeń odżywiania
  • Zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
  • Uzależnień