Przygotowanie do oprotezowania

Usprawnianie oraz przygotowanie do zaprotezowania jest bardzo ważne – wszelkich informacji oraz instruktażu udzieli: fizjoterapeuta lub rehabilitant, pielęgniarka środowiskowa bądź przeszkolony personel w Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej

Usprawnianie chorych po amputacji ma na celu przygotowanie ich do jak najbardziej ekonomicznego, funkcjonalnego i estetycznego posługiwania się protezą.
Przy amputacjach wskazane jest jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji. Zaraz po amputacji powinno rozpocząć się ćwiczenia oddechowe i krążeniowe, aby zapobiec ewentualną niewydolnością organizmu związaną z długotrwałym unieruchomieniem pacjenta.

Wczesne usprawnianie obejmuje:

 • ćwiczenia oddechowe
 • siadanie do posiłków
 • kontrolowany stopniowo wysiłek
 • uformowanie poprzez odpowiednie bandażowanie, ustabilizowanie objętości kikuta
 • higiena i hartowanie kikuta
 • ćwiczenia zapobiegające powstaniu przykurczy mięśniowych, które utrudniają zaprotezowanie oraz chodzenie (kończyny dolne)
 • wzmocnienie siły mięśniowej
 • utrzymanie pełnej ruchomości w stawach
 • utrzymanie siły mięśniowej
 • w przypadku amputacji kończyny dolnej należy trenować nie tylko mięśnie kikuta, co ułatwi poruszanie kończyną w protezie, ale także zdrowa kończynę, która przejmie cały ciężar organizmu
 • dbałość o właściwą postawę