Etapy wykonania indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego

 

  1. Konsultacja, ustalenie rodzaju zaopatrzenia oraz wycena.

  2. Pobranie miary gipsowej.

  3. Przymiarka zaopatrzenia.

  4. Odbiór wykonanego zaopatrzenia.

  5. Wizyty kontrolne – ilość uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjenta.