Dofinansowanie

Dofinansowanie z NFZ
Zlecenie na wykonanie zaopatrzenia ortopedycznego należy pobrać u lekarza specjalisty, pod opieką którego znajduje się pacjent. Lekarz, na zleceniu zamieszcza specjalny kod określający rodzaj zalecanego zaopatrzenia ortopedycznego oraz limit cenowy (czyli maksymalną kwotę dofinansowania NFZ). Aby zlecenie było „pełnowartościowe” należy je potwierdzić w odpowiedniej delegaturze NFZ.
Tak przygotowany dokument upoważnia pacjenta do przedłożenia go w zakładzie ortopedycznym.

Dofinansowanie do zaopatrzenia MOPS, PCPR, PEFRON
Posiadając zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne z NFZ, pacjent ma prawo ubiegania się o refundację ze środków PFRON. Dofinansowanie to jest obliczane procentowo a za podstawę bierze się kwotę przyznaną przez NFZ.
O szczegóły dotyczące ubiegania się o dofinansowanie oraz kryteria jakie należy spełnić proszę pytać w najbliższym oddziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej (podczas wizyty u nas przygotujemy komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania).

Dofinansowanie do zaopatrzenia przez fundację
Aby uzyskać tą formę dofinansowania należy w wybranej fundacji przedłożyć kosztorys wykonywanego zaopatrzenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Wszystkie niezbędne dokumenty pacjent uzyskuje po indywidualnej konsultacji w Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej

Dofinansowanie do zaopatrzenia z programu Aktywny Samorząd
W ramach tego programu pacjenci wymagający zaopatrzenia protetycznego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Program ten stworzony jest przede wszystkim dla osób aktywnych zawodowo oraz uczących się, w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat.
Maksymalna kwota dofinansowania przy amputacji w obrębie:

  • ręki – 9.000 zł
  • przedramienia – 20.000 zł
  • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł
  • podudzia – 14.000 zł
  • uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

 

Kontakt z protetykiem: tel. 508 249 622