Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego

Kwalifikacja do operacji odbywa się podczas wizyty w poradni neurochirurgicznej. Do kwalifikacji pacjenta do leczenia chirurgicznego  konieczne jest dostarczenie badania rezonansu magnetycznego wybranego odcinka kręgosłupa, a w przypadku przeciwwskazań do MRI( protezy, wszczepy metalowe)  badanie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości.

Wybór metody leczenia operacyjnego zależy od  obrazu klinicznego choroby, stopnia zaawansowania zmian zwyrodnieniowych widocznych w badaniach obrazowych oraz stanu ogólnego pacjenta.