W nawiązaniu do złożonego Wniosku o dofinansowanie, w ramach Działania 3.7
Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOPY
Zbigniew Majczak
ul. Świętego Piątka 37
22-400 Zamość

zachęcam do zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty na

*Roboty budowlane mające na celu utworzenie SZPITALA JEDNEGO DNIA, w
budynku przy ul. Świętego Piątka 37 w Zamościu*

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14602

W związku ze złożeniem Wniosku o dofinansowanie, w ramach Działania 3.7
Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOPY
Zbigniew Majczak
ul. Świętego Piątka 37
22-400 Zamość
zachęcam do zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty na

*Dostawę urządzeń medycznych do wyposażenia Szpitala Jednego Dnia*

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14318